การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day) 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย (CMRU KM Day 2020) ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live สด ผ่าน Facebook group "KM CMRU" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 14 หน่วยงาน และมีการโหวตให้กับหน่วยงาน (Popular Vote) ในการนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 137 คะแนน อันดับ 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 92 คะแนน อันดับ 3 สำนักหอสมุด จำนวน 59 คะแนน

 

ภาพบรรยากาศการดำเนินงาน


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th