การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ (KM) 

รายงานการประชุม ปี 2562

-  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  (รายละเอียด)

รายงานการประชุม ปี 2561

-  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561  (รายละเอียด)

-  ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)

รายงานการประชุม ปี 2560

-  ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)

รายงานการประชุม ปี 2566

-  ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียด) 

รายงานการประชุม ปี 2565

-  ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (รายละเอียด

-  ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 (รายละเอียด

รายงานการประชุม ปี 2564

-  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด

-  ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 (รายละเอียด)

รายงานการประชุม ปี 2563

-  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด

-  ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 (รายละเอียด

รายงานการประชุม ปี 2562

-  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)

-  ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th