การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


คำสั่ง KM

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 (ดาวน์โหลดไฟล์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th